Rätt utrustning krävs vid snöskottning i Stockholm

I samband med att man ska skotta snö i Stockholm så är det viktigt att använda sig av rätt typ av utrustning, både för att snöskottningen ska vara tidseffektiv och säker att utföra. Vi skottar snö med rätt typ av utrustning.

Vid en snöskottning i Stockholm krävs rätt utrustning och maskiner.

Läs mer också här om våra tjänster inom snöskottning i Stockholm

Vi har plogmaskinen till snöskottningen

I samband med exempelvis en takskottning är det viktigt att rätt typ av utrustning används för att skottningen ska gå säkert till. Även vid andra typer av skottningar av större ytor har utrustningen en viktig funktion. Med rätt maskiner utförs jobbet snabbt och effektivt.

När vi utför snöskottningar i Stockholm använder vi oss av en av de fem plogmaskinerna som finns i vår maskinpark. Två exempel på traktorer som vi använder vid snöskottningar i Stockholm är Wille 465 och Lundberg 4240. Plogmaskinerna har en bra storlek som gör att de tar sig fram på ett bra vis.

Boka snöskottning i Stockholm

Även om vintern nu kan kännas långt borta så kan det vara bra att redan nu boka in sin snöskottning i Stockholm. Hör av dig för att veta mer om våra tjänster samt för att boka din snöskottning.

Nyhetsarkiv

 • Snöröjning åt många kundgrupper

  Vi utför flera typer av snöröjningar och snöskottningar i Stockholmsområdet. Vi erbjuder också våra tjänster till en rad olika typer av kundgrupper.

 • Rätt utrustning krävs vid snöskottning i Stockholm

  I samband med att man ska skotta snö i Stockholm så är det viktigt att använda sig av rätt typ av utrustning, både för att snöskottningen ska vara tidseffektiv och säker att utföra. Vi skottar snö med rätt typ av utrustning.

 • Bra att boka snöskottningen i tid

  Sommaren är här och vintern kan kännas avlägsen, men det finns all anledning att tänka på att boka in vinterns snöskottning i Stockholm i god tid.

 • Undvik riskerna med snöskottning i Stockholm

  Under vintern faller ibland mycket snö som ska skottas bort från allt från infarter till parkeringar. Att ta hjälp med snöskottningen kan vara att föredra för att undvika de risker som finns med att sköta snöskottningen själv.

 • Skydd mot snöras kan behövas på taket

  Under vinter faller ibland mycket snö som kan samlas på ditt tak i Stockholm. Om man har otur kan snön innebära risker bland annat genom att den kan falla ned från taket. En fråga som kan uppstå är om man som fastighetsägare är skyldig att montera skydd möt snöras på sitt hus.