Rätt utrustning krävs vid snöskottning i Stockholm

I samband med att man ska skotta snö i Stockholm så är det viktigt att använda sig av rätt typ av utrustning, både för att snöskottningen ska vara tidseffektiv och säker att utföra. Vi skottar snö med rätt typ av utrustning.

Vid en snöskottning i Stockholm krävs rätt utrustning och maskiner.

Läs mer också här om våra tjänster inom snöskottning i Stockholm

Vi har plogmaskinen till snöskottningen

I samband med exempelvis en takskottning är det viktigt att rätt typ av utrustning används för att skottningen ska gå säkert till. Även vid andra typer av skottningar av större ytor har utrustningen en viktig funktion. Med rätt maskiner utförs jobbet snabbt och effektivt.

När vi utför snöskottningar i Stockholm använder vi oss av en av de fem plogmaskinerna som finns i vår maskinpark. Två exempel på traktorer som vi använder vid snöskottningar i Stockholm är Wille 465 och Lundberg 4240. Plogmaskinerna har en bra storlek som gör att de tar sig fram på ett bra vis.

Boka snöskottning i Stockholm

Även om vintern nu kan kännas långt borta så kan det vara bra att redan nu boka in sin snöskottning i Stockholm. Hör av dig för att veta mer om våra tjänster samt för att boka din snöskottning.

Nyhetsarkiv

 • Snörasskydd till din fastighet i Stockholm

  När vintern anländer till Stockholm kan det finnas risk för att stora mängder snö och is samlas på taket som sedan faller ner mot marken. I särskilda fall är man som fastighetsägare skyldig att sätta upp snörasskydd för att undvika att snö och istappar faller mot marken

 • Takskottning i Stockholm – boka in i god tid!

  Vi är nu inne i mitten av juni månad, vilket innebär att vintern känns väldigt avlägsen i dagsläget. Men faktum är att det är bra att redan börja planera inför vinterns takskottning, särskilt för dig som behöver hjälp med takskottning i Stockholm.

 • Dags att planera för vinterns snösnkottning

  Äntligen är våren här och vi har en lång härlig sommar framför oss. Vintern känns avlägsen men faktum är att det redan nu är bra att börja planera inför vinterns snöskottning, speciellt för dig som behöver hjälp med snöskottning i Stockholm.

 • Vi följer arbetsmiljöverkets riktlinjer vid snöskottning

  Vi skottar och plogar många typer av ytor runt om i Stockholmsområdet. För att snöskottningen ska vara så säker som möjligt har vår personal rätt utbildning. Vi följer även arbetsmiljöverkets riktlinjer för hur en säker snöskottning ska gå till.

 • Snöskottning med en stor maskinpark

  Vi på Miramix utför snöskottning och andra tjänster runt om i Stockholm. Vi har en gedigen maskinpark som gör att vi kan hjälpa dig med både små och stora jobb inom allt från snöskottning och snöplogning till sandning av ytor där det finns risk för halka.