Halkbekämpning av många ytor i Stockholm

När vintern kommer för den med sig kallare temperaturer och ibland stora mängder snö och is. För att undvika risker för olyckor halkbekämpas då trottoarer, gångvägar, parkeringar, vägar och andra ytor runt om i Stockholm och resten av landet. Ett sätt att halkbekämpa är att sanda och grusa.

Se till att halkbekämpa ordentligt

Halkbekämpning i Stockholm med sand och grus

När det blir mycket snö och is under vintern ökar det riskerna både för gångtrafikanter och för fordonstrafiken ute på vägarna och om man har otur kan olyckan vara framme. Det kan handla om att man faller när man är ute och går och gör illa ryggen och andra delar av kroppen eller att en bilolycka inträffar. Oavsett vad är det viktigt att minska riskerna och undvika halkan.

En metod för att undvika detta är alltså halkbekämpning genom sandning och grusning. Genom att strö ut sanden får man lättare fäste på marken och slipper halkan. En annan metod för att halkbekämpa mot snö och is som används runt om i landet är att istället salta vägarna.

Efter att städernas gator, gångvägar, parkeringar och så vidare har halkbekämpats med sand och grus ska detta sedan tas bort när våren kommer. Detta görs genom en så kallad sandupptagning där ytorna sopas rena från sanden och gruset.

Halkbekämpning vid fastigheten i Stockholm

För dig som har en fastighet i Stockholm kan det vara bra att tänka på att sanda den egna infarten, och andra ytor, om det finns risk för halka. På det viset slipper man olyckor när man rör sig vid fastighetens ingång och andra ytor runt fastigheten.

Om man som bland annat företag eller fastighetsbolag i Stockholm vill undvika halka finns hjälp att få med både halkbekämpning genom sandning samt sedan även sandupptagning när våren kommer. Sandupptagningen i Stockholm utförs generellt i april då risken för kallare temperaturer är över.