Snöröjning åt många kundgrupper

Vi utför flera typer av snöröjningar och snöskottningar i Stockholmsområdet. Vi erbjuder också våra tjänster till en rad olika typer av kundgrupper.

Miramix hjälper till med snöskottning och snöröjning i Stockholm.

Läs mer också här om vad vi erbjuder inom snöskottning och snöröjning i Stockholm

Snöröjning åt företag och fastighetsägare

Inom snöröjningar och snöskottningar i Stockholm utför vi allt från mindre snöskottningar av sådana ytor som trottoarer och uppfarter till större snöröjningar. En större snösörjning kan exempelvis vara av en stor parkering. Vi hjälper också våra kunder med takskottningar som minskar riskerna för fallande snö och is. För att undvika olyckor erbjuder vi även sandning.

Bland de kundgrupper som vi arbetar med inom snöskottning och snöröjning i Stockholm finns till exempel företag, fastighetsbolag och fastighetsägare. Vilken typ av hjälp som kan tänkas behöva skiljer sig från kund till kund. En mindre fastighetsägare behöver möjligen hjälp med en mindre skottning medan någon som driver ett stort företag kan tänkas behöva hjälp med snöröjning av större ytor.

Snöskottning och snöröjning i Stockholm

För att vara säker på att få den hjälp man behöver under vintern kan det vara bra att skriva avtal för skottning. Hör gärna av dig för att veta mer och för hjälp med snöröjning och snöskottning i Stockholm.

Nyhetsarkiv

 • Snöröjning åt många kundgrupper

  Vi utför flera typer av snöröjningar och snöskottningar i Stockholmsområdet. Vi erbjuder också våra tjänster till en rad olika typer av kundgrupper.

 • Rätt utrustning krävs vid snöskottning i Stockholm

  I samband med att man ska skotta snö i Stockholm så är det viktigt att använda sig av rätt typ av utrustning, både för att snöskottningen ska vara tidseffektiv och säker att utföra. Vi skottar snö med rätt typ av utrustning.

 • Bra att boka snöskottningen i tid

  Sommaren är här och vintern kan kännas avlägsen, men det finns all anledning att tänka på att boka in vinterns snöskottning i Stockholm i god tid.

 • Undvik riskerna med snöskottning i Stockholm

  Under vintern faller ibland mycket snö som ska skottas bort från allt från infarter till parkeringar. Att ta hjälp med snöskottningen kan vara att föredra för att undvika de risker som finns med att sköta snöskottningen själv.

 • Skydd mot snöras kan behövas på taket

  Under vinter faller ibland mycket snö som kan samlas på ditt tak i Stockholm. Om man har otur kan snön innebära risker bland annat genom att den kan falla ned från taket. En fråga som kan uppstå är om man som fastighetsägare är skyldig att montera skydd möt snöras på sitt hus.