UNDVIK RISKER GENOM SÄKER SNÖSKOTTNING I STOCKHOLM

Undvik olyckor, skotta säkert!

Under vinterhalvåret faller ofta mycket snö och man måste ägna sig åt snöskottning runt sin fastighet i Stockholm. För att snöskottningen ska gå säkert till finns det dock en hel del som det är viktigt att tänka på. Nedan har vi samlat ett antal nyttiga tips på hur du gör din snöskottning i Stockholm säker.

Risker med snöskottning vid fastigheten i Stockholm

Under senare år har mer än 1000 personer per år skadats så allvarligt i samband med snöröjning att de har behövt uppsöka akut sjukvård. Mer än 50 procent av dessa var fallolyckor, ofta med benbrott eller ryggproblem som följd.

Om det gäller en skottning av tak i Stockholm så finns det så klart även risker för fall från taket om man inte är försiktig och har rätt typ av utrustning. Det finns alltså all anledning att se till att din snöskottning vid din fastighet i Stockholm går säker till.

Tips för säker snöskottning

Myndigheten för Samhällsskydd ger några tips som vi gärna vill rekommendera i samband med säker snöskottning:

  • Använd rejäla skor med grovt mönster för att undvika halkolyckor.
  • Använd fallskyddssele vid arbeten på tak.
  • Använd endast typkontrollerade, certifierade stegar. Ställ upp stegen med 75 graders lutning, byt glidskydd om de är slitna, förankra stegen i sidled och använd inte stegen om det inte kan göras säkert.
  • Tak ofta är dimensionerade för större snölaster än man tror.
  • Rensa inte utlopp och annat på snöslungan när den är igång.

På andra sidor på vår hemsida berättar vi även lite mer om ansvar vid snöskottning och bra tips att tänka på.

Säker snöskottning i Stockholm

När du utför en snöskottning vid din fastighet i Stockholm, oavsett om det gäller skottning på marken eller en takskottning, så är det alltså viktigt att tänka på att använda sig av rätt typ av utrustning. För att snöskottningen ska gå säkert till är det också viktigt att skotta på rätt sätt. Läs mer även här om hur du kan undvika skador vid snöskottningen i Stockholm

För att undvika de risker som finns är ett bra alternativ även att istället ta hjälp med snöskottning och takskottning i Stockholm.