Ansvar: Företag som skottar snö

Särskilt när det gäller takskottning finns tydliga riktlinjer från Arbetsmiljöverket som vi tillämpar i de tjänster vi erbjuder dig som fastighetsägare.

Vi följer direktiven för att förbättra säkerheten för de personer som utför snöskottning från tak. Som finns i foldern ADI660 http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi660sv.pdf

Några saker vi särskilt tagit fast på är att jobba i lag om det är höjder över 3m med godkända selar. All vår personal för dessa uppdrag har också genomgått utbildning i taksäkerhet.

- Vi säkerställer att taket är säkert att beträda

- Vi har rätt utrustning för takskottning

- Personalen är utbildad / takvan

- På mark finns avspärrningar och personal som koordinerar arbetet.

Kontakta oss så berättar vi mer.