Ansvar: Företag som skottar snö på tak

Att skotta snö på tak är ett farligt arbete. Snö, dold is och vindbyar kan göra att man förlorar fotfästet. Särskilt när man redan är på helspänn eftersom de flesta har inbyggda spärrar som gör att det tar emot att arbeta på höga höjder. Då är det extra viktigt med bra skyddsanordningar.

En sak att tänka på är att man i många fall, beroende på t.ex. takhöjd, måste vara minst tre personer som utför takskottning. Två personer på taket. En som hanterar skyddsselen så att linan alltid är sträckt och att man flyttar förankringspunkten vid behov. Den andra sköter skottningen. Nere på marken behöver en tredje person finnas. En så kallad trafikvakt. Denne ska alltid hålla kontakt med de som arbetar på taket och se till att inga människor som går i området riskerar att få fallande snö eller is på sig.

Istappar kan falla ner med stor kraft och ibland hör man om otäcka olyckor som skett. Snödrivor på taket kan dessutom orsaka laviner. När snömassan tar fart och glider nedför taket kan den landa flera meter från huset. Riksområden måste markeras ut.

Ansvarsfull snöskottning på tak i Stockholm

Takskottning måste skötas på ett säkert sätt

Det finns en  mängd faktorer att ta hänsyn till, och en bra sak att veta är att företag som sköter snöskottning på tak måste ta ett större ansvar, vilket i sig är en trygghet för dig som fastighetsägare och för de boende.

Särskilt när det gäller takskottning finns tydliga riktlinjer från Arbetsmiljöverket som vi tillämpar i de tjänster vi erbjuder dig som fastighetsägare.

Vi följer direktiven för att förbättra säkerheten för de personer som utför snöskottning från tak. Som finns i foldern ADI660 på Arbetsmiljöverkets webbplats:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/sakrare-snoskottning-fran-tak-adi-660-broschyr/

Några exempel på hur man tar ansvar vid takskottning

Några saker vi särskilt tagit fasta på är att jobba i lag om det gäller höjder över tre meter. Vi arbetar alltid med godkända selar. All vår personal för dessa uppdrag har också genomgått utbildning i taksäkerhet.

  • Vi säkerställer att taket är säkert att beträda
  • Vi har rätt utrustning för takskottning, t.ex. fallskydd och skyddshjälmar.
  • Personalen är utbildad / takvan
  • På mark finns avspärrningar och personal som koordinerar arbetet.

Kontakta oss så berättar vi mer.