halkbekämpning och sandning i Stockholm

Halkbekämpning genom sandning minskar riskerna under vintern i Stockholm.


Under vintern är det viktigt att skotta i anslutning till sin fastighet i Stockholm för att man ska kunna ta sig fram samt för att undvika fallolyckor. För att undvika olyckor är det även en bra idé att ta hjälp med halkbekämpning genom sandning.

Vintern för med sig risker

När vintern kommer och det faller mycket snö är det visserligen vackert i naturen, men det blir också samtidigt mer riskfullt att röra sig på vägarna då underlaget blir halt. Både för gångtrafikanter, cyklister, bilister och andra trafikanter finns en risk för att olyckan kan vara framme.

Minska riskerna genom sandning i Stockholm

Bland de tjänster som vi erbjuder i Stockholm finns snöskottning och plogning av många typer av ytor med allt från infarter och parkeringar till trottoarer och tak av alla storlekar. Genom att hålla sådana ytor skottade kan man alltså i en viss utsträckning undvika riskerna för olyckor. För att säkerställa att ingen halkar och minimera riskerna kan det ändå vara bra att ta hjälp med halkbekämpning.

När vi hjälper er med halkbekämpning i Stockholm går det till så att vi sandar och grusar de ytor som har skottats. Med hjälp av sanden och gruset blir fästet bättre och underlaget säkrare att röra sig på. På det viset slipper man oroa sig för att en olycka ska inträffa.

Kontakta oss för halkbekämpning i Stockholm

Genom att ta hjälp med halkbekämpning genom sandning i Stockholm kan man alltså minimera riskerna för halkolyckor, men att ta hjälp med sandning har även andra fördelar.

När ni tar vår hjälp så får ni först och främst själva mer tid över till annat än att skotta och sanda ytor i anslutning till er fastighet. När våren sedan kommer kan vi även hjälpa till att ta bort sanden och gruset genom vår effektiva sandupptagning.

Kontakta oss gärna för att veta mer om vår halkbekämpning i Stockholm.