Sandupptagning i Stockholm

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT TA UPP SAND OCH GRUS I STOCKHOLM?

När halka bekämpas under vintern används sand och grus. När våren kommer ligger sanden och gruset kvar på gångar, parkeringar och olika ytor runt fastigheter runt om i Stockholmsområdet och behöver då tas bort genom en så kallad sandupptagning eller sandsopning.

SANDUPPTAGNING EFTER VINTERHALVÅRET

Under vintern faller ofta stora mängder snö och de kallare temperaturerna kan göra att det finns risk för halka och olyckor i Stockholm, samt i många andra delar av landet. Om man har otur kan man råka illa ut både som gångtrafikant, bilist och cyklist. En bra metod att undvika riskerna med snön och isen är alltså att sanda och grusa vägar, trottoarer, cykelbanor, parkeringar och andra utrymmen.

Under vintern är detta viktigt men när vintern sedan är över ska sanden och gruset tas bort. Sandupptagningen i Stockholm kan inte börja förrän risken för ny halka är över. Detta är i normala fall i början på april, därav begreppet ”vårsandupptagning”. Skulle det falla mer snö, bli frost eller komma in regn så gör vi uppehåll i sandupptagningen.

Vid sandsopningen sopas olika ytor runt fastigheter helt rena från sand. På en del områden kan tillfälliga parkeringsförbud införas och områden spärras av för att vi ska kunna ta upp sanden. Vi ber er att vänligen respektera dessa avspärrningar eftersom det underlättar för oss att i arbetet med att utföra sandupptagning i Stockholm på ett bra sätt.

BOKA IN VÅRENS SANDUPPTAGNING I STOCKHOLM

Vi hjälper till med den årliga sandupptagningen av många slags ytor. Det kan alltså till exempel vara en större parkeringsyta, ytor kring en fastighet och mycket annat. Ta en kontakt även om du är ute i sista stund, om alls möjligt hittar vi en lösning för ert område.

Vi är verksamma och jobbar med sandupptagning och sandinsamling i hela Stockholmsregionen.