• Säker snöskottning på tak

Takskottning i Stockholm

Under vintern faller ibland mycket snö och du som har en fastighet i Stockholm kan då behöva skotta ditt tak för att de stora mängderna snö inte ska ställa till med problem. Vi skottar tak i hela stor-Stockholm och hjälper dig gärna med ditt tak.

Takskottning i Stockholm

TAKSKOTTNING HÅLLER DITT TAK I STOCKHOLM I SKICK

Takskottning efterfrågas ofta så fort vintern och snön kommer särskilt på höjder över tre meter, det vill säga för det flesta fastigheter. När vi utför en snöskottning på tak i Stockholm skottar vi bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader på ett effektivt och säkert sätt.

Om man väljer att inte skotta sitt tak i Stockholm kan det innebära ett flertal risker. För det första kan stora mängder snö påverka taket och dess hållfasthet negativt om man väljer att inte anlita någon för takskottning. Den tunga snön kan slita på taket om man har ett tak som är i dåligt skick. När snön smälter kan också ibland den mängd vatten som ska rinna av taket leda till problem med fukt. Ytterligare en risk med att inte utföra en takskottning i Stockholm är att snö kan falla ned från taket och skada passerande på marken.

SÄKER SNÖSKOTTNING PÅ TAK I STOCKHOLM

Det finns alltså all anledning att utföra en snöskottning av ditt tak i Stockholm. En takskottning kan dock innebära risker i och med att skottningen utförs på höga höjder och att ta hjälp med takskottningen kan vara en bra idé. Alla våra snöskottare är licensierade enligt ”Skotta säkert” och vi noggranna med balansgången mellan effektivitet och säkerhet.

Många av våra kunder hjälper vi även med besiktning av tak och fasader inför vintern för att se till så att de inte har några befintliga skador. Antalet läckande tak och förstörda fasader minskar markant med besiktning och åtgärd i god tid inför varje vintersäsong.

KONTAKTA OSS FÖR TAKSKOTTNING I STOCKHOLM

Till oss kan du alltså höra av dig för hjälp med många typer av snöskottningar, bland annat takskottning, runt om i Stockholm. Vi jobbar efter ledorden kompetens, skonsamhet, säkerhet och ansvar. Ta en kontakt när du behöver snöskottare i Stockholm så berättar vi mer om våra tjänster inom takskottning samt om pris för takskottning i Stockholm.

Mer info
Intyg Handledare Skotta Säkert (pdf)Sakkunnighetsbevis för säkerhetsanordningar på tak (pdf)
Försäkringsbevis från Trygg Hansa (pdf)

 

Vi erbjuder takskottning i hela Stockholms län!