Vad händer om man inte skottar taket i Stockholm?

Det finns flera anledningar till varför man under vintertiden bör se till att skotta sitt tak i Stockholm med jämna mellanrum. Att ha ett skottat tak är bland annat viktigt ur säkerhetssynpunkt.

RISKER MED ATT HOPPA ÖVER SKOTTNINGEN

De flesta tak tål många kilo snö, men det kan ändå vara bra att se över sitt tak och skotta det under vintern.  När det samlas mycket snö på taket kan trycket till slut bli för stort och snön falla ned mot marken och riskera att träffa någon under.  Om det handlar om riktigt stora mängder snö kan taket även till slut rasa in.

Om man inte skottar sitt tak i Stockholm finns även ibland stora mängder snö kvar på taket när våren kommer och snön smälter. Detta betyder att mycket vatten rinner ned för taket. Vattnet kan i vissa fall riskera att komma in under taket, ned mot vinden, och även rinna ned över fasaden. I värsta fall kan det då bli problem med fukt- och vattenskador.

Det kan alltså vara bra att hålla koll på sitt tak under vintertiden för att se om en takskottning i Stockholm kan behövas. I särskilt behov av en takskottning i Stockholmsområdet kan sådant som garage- och altantak vara eftersom dessa tak i regel inte tål lika stora tyngder som ett vanligt tak.

ATT TÄNKA PÅ VID TAKSKOTTNING I STOCKHOLM

När man ska skotta sitt tak i Stockholm finns det en del att tänka på för att göra det på ett sätt som är säkert och även skonsamt mot taket.

Takskottningen i Stockholm bör utföras på ett säkert sätt med rätt typ av säkerhetsutrustning. En takskottning kan annars i värsta fall sluta med att man faller från taket. Våra snöskottare är licenserade enligt utbildningen Skotta säkert.

Skottningen av taket ska även ske med en metod som ser till att det inte blir någon snedbelastning och ojämn viktfördelning på taket. Detta kan hända om mer snö lämnas kvar på vissa delar av taket än andra.

Vad händer om man inte skottar taket