Så undviker du risk för snöras från taket

En risk under vintern, samt när vintern går över till vår och temperaturerna blir högre, är att snö och is faller ned från ett tak. Det finns flera sätt att undvika snöras och vi hjälper våra kunder med att säkra tak mot snöras runt om i Stockholm.

Snöras från taket kan undvikas med takskottning.

Läs även mer om våra tjänster inom takskottning i Stockholm

Takskottning och snörasskydd

När det faller ned mycket snö på ett tak i Stockholm, och resten av landet, kan vikten till slut bli så tung att snö och is släpper från taket och faller ned mot marken. Detta kan också hända i samband med att snön börjar smälta på vårkanten. Om någon mot förmodan skulle få snön och isen över sig skulle olyckan om man har otur kunna vara framme.

För att undvika riskerna med fallande snö och is från ditt tak i Stockholm finns det alltså en del åtgärder som kan tas. Först och främst kan det vara bra att se till att det inte blir för mycket snö på taket genom att skotta taket när det behövs. Med en takskottning minskar risken för snöras och man slipper även den vikt som pressas ned mot taket.

Ett annat sätt att minska olika typer av risker på ett tak är att montera taksäkerhetsanordningar. En sådan typ av anordning som är till för att just stoppa snö och is är snörasskydd. Dessa skydd mot snön monteras på takets nederdel där det finns risk för snöras.

Vi utför takskottning i Stockholm

Det finns alltså flera sätt att undvika riskerna med fallande snö och is från ditt tak i Stockholm. Hör gärna av dig för att veta mer om våra tjänster samt för att boka in din hjälp med takskottning. Alla våra snöskottare är licenserade enligt Skotta säkert.

Nyhetsarkiv

 • Snörasskydd till din fastighet i Stockholm

  När vintern anländer till Stockholm kan det finnas risk för att stora mängder snö och is samlas på taket som sedan faller ner mot marken. I särskilda fall är man som fastighetsägare skyldig att sätta upp snörasskydd för att undvika att snö och istappar faller mot marken

 • Takskottning i Stockholm – boka in i god tid!

  Vi är nu inne i mitten av juni månad, vilket innebär att vintern känns väldigt avlägsen i dagsläget. Men faktum är att det är bra att redan börja planera inför vinterns takskottning, särskilt för dig som behöver hjälp med takskottning i Stockholm.

 • Dags att planera för vinterns snösnkottning

  Äntligen är våren här och vi har en lång härlig sommar framför oss. Vintern känns avlägsen men faktum är att det redan nu är bra att börja planera inför vinterns snöskottning, speciellt för dig som behöver hjälp med snöskottning i Stockholm.

 • Vi följer arbetsmiljöverkets riktlinjer vid snöskottning

  Vi skottar och plogar många typer av ytor runt om i Stockholmsområdet. För att snöskottningen ska vara så säker som möjligt har vår personal rätt utbildning. Vi följer även arbetsmiljöverkets riktlinjer för hur en säker snöskottning ska gå till.

 • Snöskottning med en stor maskinpark

  Vi på Miramix utför snöskottning och andra tjänster runt om i Stockholm. Vi har en gedigen maskinpark som gör att vi kan hjälpa dig med både små och stora jobb inom allt från snöskottning och snöplogning till sandning av ytor där det finns risk för halka.