Skydd mot snöras kan behövas på taket

Under vinter faller ibland mycket snö som kan samlas på ditt tak i Stockholm. Om man har otur kan snön innebära risker bland annat genom att den kan falla ned från taket. En fråga som kan uppstå är om man som fastighetsägare är skyldig att montera skydd möt snöras på sitt hus.

Snörasskydd kan behövas till taket i Stockholm.

Läs mer också här om skydd mot snöras i Stockholm

Snörasskydd vid särskilda risker

Om den snö som samlats på taket släpper och åker ned mot marken kan det vara farligt om någon skulle råka befinna sig nedanför. Ett sätt att undvika ett snöras från sitt tak i Stockholm är alltså att montera snörasskydd.

Det finns bestämmelser kring snörasskydd som säger att en fastighetsägare måste sätta upp skydd mot snöras om snö och is på taket kan innebära särskilda risker. Som särskilda risker ses exempelvis om taket är över åtta meter upp eller om taket lutar särskilt mycket.

För att slippa de risker som ett snöras från taket i Stockholm kan innebära kan det också vara bra att ta hjälp med takskottning. Vi utför takskottningar runt om i Stockholmsområdet. Hör gärna av dig för att veta mer och få hjälp med snöskottningen.

Nyhetsarkiv

 • Snörasskydd till din fastighet i Stockholm

  När vintern anländer till Stockholm kan det finnas risk för att stora mängder snö och is samlas på taket som sedan faller ner mot marken. I särskilda fall är man som fastighetsägare skyldig att sätta upp snörasskydd för att undvika att snö och istappar faller mot marken

 • Takskottning i Stockholm – boka in i god tid!

  Vi är nu inne i mitten av juni månad, vilket innebär att vintern känns väldigt avlägsen i dagsläget. Men faktum är att det är bra att redan börja planera inför vinterns takskottning, särskilt för dig som behöver hjälp med takskottning i Stockholm.

 • Dags att planera för vinterns snösnkottning

  Äntligen är våren här och vi har en lång härlig sommar framför oss. Vintern känns avlägsen men faktum är att det redan nu är bra att börja planera inför vinterns snöskottning, speciellt för dig som behöver hjälp med snöskottning i Stockholm.

 • Vi följer arbetsmiljöverkets riktlinjer vid snöskottning

  Vi skottar och plogar många typer av ytor runt om i Stockholmsområdet. För att snöskottningen ska vara så säker som möjligt har vår personal rätt utbildning. Vi följer även arbetsmiljöverkets riktlinjer för hur en säker snöskottning ska gå till.

 • Snöskottning med en stor maskinpark

  Vi på Miramix utför snöskottning och andra tjänster runt om i Stockholm. Vi har en gedigen maskinpark som gör att vi kan hjälpa dig med både små och stora jobb inom allt från snöskottning och snöplogning till sandning av ytor där det finns risk för halka.