Skydd mot snöras kan behövas på taket

Under vinter faller ibland mycket snö som kan samlas på ditt tak i Stockholm. Om man har otur kan snön innebära risker bland annat genom att den kan falla ned från taket. En fråga som kan uppstå är om man som fastighetsägare är skyldig att montera skydd möt snöras på sitt hus.

Snörasskydd kan behövas till taket i Stockholm.

Läs mer också här om skydd mot snöras i Stockholm

Snörasskydd vid särskilda risker

Om den snö som samlats på taket släpper och åker ned mot marken kan det vara farligt om någon skulle råka befinna sig nedanför. Ett sätt att undvika ett snöras från sitt tak i Stockholm är alltså att montera snörasskydd.

Det finns bestämmelser kring snörasskydd som säger att en fastighetsägare måste sätta upp skydd mot snöras om snö och is på taket kan innebära särskilda risker. Som särskilda risker ses exempelvis om taket är över åtta meter upp eller om taket lutar särskilt mycket.

För att slippa de risker som ett snöras från taket i Stockholm kan innebära kan det också vara bra att ta hjälp med takskottning. Vi utför takskottningar runt om i Stockholmsområdet. Hör gärna av dig för att veta mer och få hjälp med snöskottningen.

Nyhetsarkiv

 • Fastighetsägaren har ansvar att undvika snöras

  När mycket snö faller och samlas på taket under vintern så kan det innebära en del risker. Men vem bär egentligen ansvaret om ett snöras uppstår som skulle kunna leda till en olycka? Som fastighetsägare i Stockholm har man ett ansvar att se till att undvika ett snöras.

 • Vi erbjuder snöjour i Stockholm

  När vinter kommer så gör den det ofta snabbt och ibland så kanske man inte är helt förberedd och blir överraskad. Ett bra sätt att göra sig redo inför vintern är att boka in regelbunden hjälp med snöskottning. Om man snabbt skulle behöva hjälp med snöskottning i Stockholm så erbjuder vi även snöjour.

 • Snöröjning åt många kundgrupper

  Vi utför flera typer av snöröjningar och snöskottningar i Stockholmsområdet. Vi erbjuder också våra tjänster till en rad olika typer av kundgrupper.

 • Rätt utrustning krävs vid snöskottning i Stockholm

  I samband med att man ska skotta snö i Stockholm så är det viktigt att använda sig av rätt typ av utrustning, både för att snöskottningen ska vara tidseffektiv och säker att utföra. Vi skottar snö med rätt typ av utrustning.

 • Bra att boka snöskottningen i tid

  Sommaren är här och vintern kan kännas avlägsen, men det finns all anledning att tänka på att boka in vinterns snöskottning i Stockholm i god tid.