Behöver man snörasskydd till fastigheten i stockholm?

När vintern kommer kan det finnas risk för att snö och is som samlats på taket faller ned mot marken. I vissa fall är man som fastighetsägare i Stockholm skyldig att sätta upp ett så kallat snörasskydd för att undvika snöras, men exakt vad säger egentligen bestämmelserna? Läs mer även här om vem som har ansvar vid snöras.

SKYLDIGHET ATT MONTERA SKYDD MOT SNÖRAS

Ett snöras, när snö och is faller från taket, kan ibland innebära risker för dem som befinner sig på marken under taket. Ett sätt att undvika farorna med snöras från sin fastighet i Stockholm är att sätta upp ett snörasskydd. Det som bestämmelserna, som finns skrivna i Boverkets byggregler, säger är att en fastighetsägare har skyldighet att montera skydd mot snöras om fallande snö och is kan innebära särskilda risker.

Det som kravet på fastighetsägare gäller är i första hand entréer och ingångar till fastigheten, eftersom detta är områden där personer i regel kan finnas under taket och de största riskerna kan finnas med snöras. Boverkets rekommendation är dock att även sätta upp snörasskydd på andra delar av taket i Stockholm, och resten av landet, än endast vid ingångarna om man anser att det finns risk för att snöras kan skada någon även vid dessa delar av fastigheten.

SKYDD MOT SNÖRAS I STOCKHOLM VID SÄRSKILDA RISKER

De så kallade särskilda riskerna som omnämns i reglerna, då det kan finnas behov av att montera skydd mot snöras på sin fastighet i Stockholm, är exempelvis om man har ett tak som är högre än åtta meter upp eller om man har ett tak med en särskilt stor lutning.

Snörasskydd är alltså ett sätt att skydda sig mot snöras från sitt tak i Stockholm. Ett annat sätt är att se till att skotta av sitt tak när det finns behov för det. På det viset skyddar man både taket, genom att undvika problem med rinnande vatten och förslitning av taket, samt dem som befinner sig på marken nedanför.

Snörasskydd är bra att ha