Snöröjning åt många kundgrupper

Vi utför flera typer av snöröjningar och snöskottningar i Stockholmsområdet. Vi erbjuder också våra tjänster till en rad olika typer av kundgrupper.

Miramix hjälper till med snöskottning och snöröjning i Stockholm.

Läs mer också här om vad vi erbjuder inom snöskottning och snöröjning i Stockholm

Snöröjning åt företag och fastighetsägare

Inom snöröjningar och snöskottningar i Stockholm utför vi allt från mindre snöskottningar av sådana ytor som trottoarer och uppfarter till större snöröjningar. En större snösörjning kan exempelvis vara av en stor parkering. Vi hjälper också våra kunder med takskottningar som minskar riskerna för fallande snö och is. För att undvika olyckor erbjuder vi även sandning.

Bland de kundgrupper som vi arbetar med inom snöskottning och snöröjning i Stockholm finns till exempel företag, fastighetsbolag och fastighetsägare. Vilken typ av hjälp som kan tänkas behöva skiljer sig från kund till kund. En mindre fastighetsägare behöver möjligen hjälp med en mindre skottning medan någon som driver ett stort företag kan tänkas behöva hjälp med snöröjning av större ytor.

Snöskottning och snöröjning i Stockholm

För att vara säker på att få den hjälp man behöver under vintern kan det vara bra att skriva avtal för skottning. Hör gärna av dig för att veta mer och för hjälp med snöröjning och snöskottning i Stockholm.

Nyhetsarkiv

 • Boka vårens sandupptagning i Stockholm redan nu

  När vintern kommer och snön faller kan det finnas risk för halkolyckor. För att minska risken halkbekämpar man många typer av ytor genom sandning. När våren kommer ska sedan stora mängder sand avlägsnas. För att vara trygg med att få den hjälp som man vill ha kan det vara bra att boka vårens sandupptagning i Stockholm redan nu.

 • Så utför du säker snöskottning i vinter

  Under vintern faller ibland stora mängder snö som ska skottas bort från infarter, trottoarer och andra ytor intill fastigheten i Stockholm. Att utföra skotta snö kan innebära en del risker och det finns en del att tänka på för att snöskottningen ska utföras på ett säkert sätt.

 • Fastighetsägaren har ansvar att undvika snöras

  När mycket snö faller och samlas på taket under vintern så kan det innebära en del risker. Men vem bär egentligen ansvaret om ett snöras uppstår som skulle kunna leda till en olycka? Som fastighetsägare i Stockholm har man ett ansvar att se till att undvika ett snöras.

 • Vi erbjuder snöjour i Stockholm

  När vinter kommer så gör den det ofta snabbt och ibland så kanske man inte är helt förberedd och blir överraskad. Ett bra sätt att göra sig redo inför vintern är att boka in regelbunden hjälp med snöskottning. Om man snabbt skulle behöva hjälp med snöskottning i Stockholm så erbjuder vi även snöjour.

 • Snöröjning åt många kundgrupper

  Vi utför flera typer av snöröjningar och snöskottningar i Stockholmsområdet. Vi erbjuder också våra tjänster till en rad olika typer av kundgrupper.