Snöröjning åt många kundgrupper

Vi utför flera typer av snöröjningar och snöskottningar i Stockholmsområdet. Vi erbjuder också våra tjänster till en rad olika typer av kundgrupper.

Miramix hjälper till med snöskottning och snöröjning i Stockholm.

Läs mer också här om vad vi erbjuder inom snöskottning och snöröjning i Stockholm

Snöröjning åt företag och fastighetsägare

Inom snöröjningar och snöskottningar i Stockholm utför vi allt från mindre snöskottningar av sådana ytor som trottoarer och uppfarter till större snöröjningar. En större snösörjning kan exempelvis vara av en stor parkering. Vi hjälper också våra kunder med takskottningar som minskar riskerna för fallande snö och is. För att undvika olyckor erbjuder vi även sandning.

Bland de kundgrupper som vi arbetar med inom snöskottning och snöröjning i Stockholm finns till exempel företag, fastighetsbolag och fastighetsägare. Vilken typ av hjälp som kan tänkas behöva skiljer sig från kund till kund. En mindre fastighetsägare behöver möjligen hjälp med en mindre skottning medan någon som driver ett stort företag kan tänkas behöva hjälp med snöröjning av större ytor.

Snöskottning och snöröjning i Stockholm

För att vara säker på att få den hjälp man behöver under vintern kan det vara bra att skriva avtal för skottning. Hör gärna av dig för att veta mer och för hjälp med snöröjning och snöskottning i Stockholm.

Nyhetsarkiv

 • Snöskottning med en stor maskinpark

  Vi på Miramix utför snöskottning och andra tjänster runt om i Stockholm. Vi har en gedigen maskinpark som gör att vi kan hjälpa dig med både små och stora jobb inom allt från snöskottning och snöplogning till sandning av ytor där det finns risk för halka.

 • Så undviker du risk för snöras från taket

  En risk under vintern, samt när vintern går över till vår och temperaturerna blir högre, är att snö och is faller ned från ett tak. Det finns flera sätt att undvika snöras och vi hjälper våra kunder med att säkra tak mot snöras runt om i Stockholm.

 • Vi erbjuder snöskottning i hela Stockholm

  Vi hjälper ett flertal kundgrupper runt om i Stockholmsområdet, särskilt i söderorterna är vi verksamma. Till oss kan du vända dig för hjälp med allt från snöröjning och plogning till skottning av tak.

 • Boka vårens sandupptagning i Stockholm redan nu

  När vintern kommer och snön faller kan det finnas risk för halkolyckor. För att minska risken halkbekämpar man många typer av ytor genom sandning. När våren kommer ska sedan stora mängder sand avlägsnas. För att vara trygg med att få den hjälp som man vill ha kan det vara bra att boka vårens sandupptagning i Stockholm redan nu.

 • Så utför du säker snöskottning i vinter

  Under vintern faller ibland stora mängder snö som ska skottas bort från infarter, trottoarer och andra ytor intill fastigheten i Stockholm. Att utföra skotta snö kan innebära en del risker och det finns en del att tänka på för att snöskottningen ska utföras på ett säkert sätt.