Vi hjälper er med halkbekämpning i Stockholm

Att vara noga med snöskottningen under vintern är viktigt, men om man har otur kan olyckan vara framme och man halkar även fast man har skottat. Ett sätt att undvika sådana risker är halkbekämpning genom sandning.

Du visste väl att vi kan hjälpa dig med sandning i Stockholm?

Med halkbekämpning i Stockholm minskas riskerna för olyckor.

Halkbekämpning genom sandning av många ytor

Bland de tjänster som vi erbjuder i Stockholm finns snöskottning och snöröjning av många typer av ytor. Det kan vara mindre ytor som en infart eller på en trottoar. Det kan också vara riktigt stora ytor som på ett industritak eller en stor parkering. Förutom att hjälpa dig med snöskottningen kan vi även sanda i anslutning till din fastighet i Stockholm.

När man skottar undan snön så blir det enklare att ta sig fram och riskerna för halkolyckor minskar, men genom att man placerar sand och grus på marken så minimeras riskerna ytterligare. Efter att ha sandat kan man röra sig fritt utan att vara rädd att ramla omkull.

Halkolyckor riskerar att drabba både biltrafik och annan trafik under vintertiden. Som gångtrafikant tar man det säkert ofta lugnt och har halkan i tankarna när man är går i anslutning till sin fastighet, men om det vill sig illa kan man ändå plötsligt falla omkull och göra sig illa. Det finns därför all anledning att ta hjälp med halkbekämpning genom sandning.

Halkbekämpning och sandupptagning i Stockholm

I vår maskinpark finns flera effektiva traktorer och andra maskiner och på det viset kan vi arbeta snabbt och effektivt oavsett om vi hjälper dig med snöskottning eller sandning i Stockholm.

Efter att ha tagit vår hjälp med halkbekämpning genom sandning i Stockholm kan vi också hjälpa dig med upptagningen av sanden når våren sedan kommer.

Läs mer här om tjänsten halkbekämpning och sandning i Stockholm

Nyhetsarkiv

 • Boka vårens sandupptagning i Stockholm redan nu

  När vintern kommer och snön faller kan det finnas risk för halkolyckor. För att minska risken halkbekämpar man många typer av ytor genom sandning. När våren kommer ska sedan stora mängder sand avlägsnas. För att vara trygg med att få den hjälp som man vill ha kan det vara bra att boka vårens sandupptagning i Stockholm redan nu.

 • Så utför du säker snöskottning i vinter

  Under vintern faller ibland stora mängder snö som ska skottas bort från infarter, trottoarer och andra ytor intill fastigheten i Stockholm. Att utföra skotta snö kan innebära en del risker och det finns en del att tänka på för att snöskottningen ska utföras på ett säkert sätt.

 • Fastighetsägaren har ansvar att undvika snöras

  När mycket snö faller och samlas på taket under vintern så kan det innebära en del risker. Men vem bär egentligen ansvaret om ett snöras uppstår som skulle kunna leda till en olycka? Som fastighetsägare i Stockholm har man ett ansvar att se till att undvika ett snöras.

 • Vi erbjuder snöjour i Stockholm

  När vinter kommer så gör den det ofta snabbt och ibland så kanske man inte är helt förberedd och blir överraskad. Ett bra sätt att göra sig redo inför vintern är att boka in regelbunden hjälp med snöskottning. Om man snabbt skulle behöva hjälp med snöskottning i Stockholm så erbjuder vi även snöjour.

 • Snöröjning åt många kundgrupper

  Vi utför flera typer av snöröjningar och snöskottningar i Stockholmsområdet. Vi erbjuder också våra tjänster till en rad olika typer av kundgrupper.