Vi hjälper er med halkbekämpning i Stockholm

Att vara noga med snöskottningen under vintern är viktigt, men om man har otur kan olyckan vara framme och man halkar även fast man har skottat. Ett sätt att undvika sådana risker är halkbekämpning genom sandning.

Du visste väl att vi kan hjälpa dig med sandning i Stockholm?

Med halkbekämpning i Stockholm minskas riskerna för olyckor.

Halkbekämpning genom sandning av många ytor

Bland de tjänster som vi erbjuder i Stockholm finns snöskottning och snöröjning av många typer av ytor. Det kan vara mindre ytor som en infart eller på en trottoar. Det kan också vara riktigt stora ytor som på ett industritak eller en stor parkering. Förutom att hjälpa dig med snöskottningen kan vi även sanda i anslutning till din fastighet i Stockholm.

När man skottar undan snön så blir det enklare att ta sig fram och riskerna för halkolyckor minskar, men genom att man placerar sand och grus på marken så minimeras riskerna ytterligare. Efter att ha sandat kan man röra sig fritt utan att vara rädd att ramla omkull.

Halkolyckor riskerar att drabba både biltrafik och annan trafik under vintertiden. Som gångtrafikant tar man det säkert ofta lugnt och har halkan i tankarna när man är går i anslutning till sin fastighet, men om det vill sig illa kan man ändå plötsligt falla omkull och göra sig illa. Det finns därför all anledning att ta hjälp med halkbekämpning genom sandning.

Halkbekämpning och sandupptagning i Stockholm

I vår maskinpark finns flera effektiva traktorer och andra maskiner och på det viset kan vi arbeta snabbt och effektivt oavsett om vi hjälper dig med snöskottning eller sandning i Stockholm.

Efter att ha tagit vår hjälp med halkbekämpning genom sandning i Stockholm kan vi också hjälpa dig med upptagningen av sanden når våren sedan kommer.

Läs mer här om tjänsten halkbekämpning och sandning i Stockholm

Nyhetsarkiv

 • Snöröjning åt många kundgrupper

  Vi utför flera typer av snöröjningar och snöskottningar i Stockholmsområdet. Vi erbjuder också våra tjänster till en rad olika typer av kundgrupper.

 • Rätt utrustning krävs vid snöskottning i Stockholm

  I samband med att man ska skotta snö i Stockholm så är det viktigt att använda sig av rätt typ av utrustning, både för att snöskottningen ska vara tidseffektiv och säker att utföra. Vi skottar snö med rätt typ av utrustning.

 • Bra att boka snöskottningen i tid

  Sommaren är här och vintern kan kännas avlägsen, men det finns all anledning att tänka på att boka in vinterns snöskottning i Stockholm i god tid.

 • Undvik riskerna med snöskottning i Stockholm

  Under vintern faller ibland mycket snö som ska skottas bort från allt från infarter till parkeringar. Att ta hjälp med snöskottningen kan vara att föredra för att undvika de risker som finns med att sköta snöskottningen själv.

 • Skydd mot snöras kan behövas på taket

  Under vinter faller ibland mycket snö som kan samlas på ditt tak i Stockholm. Om man har otur kan snön innebära risker bland annat genom att den kan falla ned från taket. En fråga som kan uppstå är om man som fastighetsägare är skyldig att montera skydd möt snöras på sitt hus.